نمایندگان فعال در سراسر ایران

 

ردیفنام نمایندهآدرستلفن
1میرهادی زاده (چهار راه بهار )مشهد
2چراغی(اول سجاد )مشهد
3دکتر محمد زاده ( بین سجاد ۴و ۶)مشهد
4عابدزاده(بعد از حامد )مشهد
5دکتر فاضل (میدان هاشمیه )مشهد
6دکتر افشاریان (بین هاشمیه ۱۱_۱۳)مشهد
7اکبری سازمند ( هاشمیه_ احمد آباد )مشهد
8دکتر مدهوشی (وکیل آباد)مشهد
9دکتر متولی حقی(اول هنرستان)مشهد
10امامی پور (محتشمی)مشهد
11منوری (پاستور)مشهد
12رمضانی (عارف)مشهد
13دکتر جامی احمدی ( اول راهنمایی)مشهد
14دکتر احمدی (پیروزی)مشهد
15دکتر زحمتکش( جانباز)مشهد
16دکتر مرتضوی ( چهار راه مهدی)مشهد
17کلینیک آرتا ( فرامرز)مشهد
18کلینیک هما ( اول هفت تیر)مشهد
19و داروخانه کیمیامشهد
20داروخانه رسالتمشهد
21داروخانه قنادیمشهد
22فروشگاه بیوتیمشهد
23داروخانه معافیمشهد
24گالری لالیک _ خیابان امامسنندج
25گالری بهار _ خیابان امامسنندج
26فروشگاه هژیر _ خیابان امامسنندج
27گالری فیس _ خیابان پاسدارانسنندج
28گالری آقای عطر _ خیابان پاسدارانسنندج
29گالری گیسو _ خیابان امام پاساژ حبیبیسنندج
30گالری صفورا _ خیابان فردوسیسنندج
31گالری رویال رز _ شهرستان بیجار جنب اریکه اروسسنندج
32گالری رویاک _ سقز میدان جمهوریسنندج
33گالری ستیا _ قره خیابان سید جمال الدین روبروی بیمه تامین اجتماعیسنندج
34داروخانه دکتر گرامی ( آدرس فلکه سنگی )شیراز
35داروخانه حاتم (خیابان فرهنگ شهر)شیراز
36داروخانه شیلییان (خیابان قدوسی)شیراز
37داروخانه آوری ( خیابان قدوسی)شیراز
38داروخانه امین علی (فلکه الم)شیراز
39داروخانه بینایی ( خیابان زند)شیراز
40داروخانه کیخائی( فلکه معلم)شیراز
41داروخانه غلامرضا دهقان ( بلوار رحمت, کنار پل عادل آباد)شیراز
42داروخانه تمدن ( خیابان ستارخان)شیراز
43داروخانه فرهمند ( شهرک صدرا)شیراز
44حسینی سروه (بهداشتی ملانی) کرمانشاه_جوانرود_منطقه بهداریکرمانشاه
45حیدریان شمسی(داروخانه)کرمانشاه فرهنگیان فاز۲کرمانشاه
46رحیمی باهوش صبا(داروخانه)کرمانشاه_کارمندانکرمانشاه
47رسولی تبار فرزانه(داروخانه)کرمانشاه_فرهنگیان فاز۲کرمانشاه
48شریفی کامران(داروخانه شریفی)کرمانشاه دولت آبادکرمانشاه
49صبوری شایان(بهداشتی)کرمانشاه سی متریکرمانشاه
50کریمی حدیث(داروخانه)کرمانشاه مسکنکرمانشاه
51زهره(داروخانه)کرمانشاه_صحنه روبروی بیمارستان دکتر معاونکرمانشاه
52هلشی عیسی(بهداشتی هلشی)کرمانشاه دولت آباد انتهای پاساژ مادکرمانشاه
53فاطمه احمدی_ایلکرمانشاه
54داروخانه روزبه - خیابان حسنیارومیه
55داروخانه پور رجب - حیابان مولویارومیه
56فروشگاه سیامک - خیابان خیام جنوبیارومیه
57معینیان - میاندوآب خیابان امامارومیه
58کرداری - میاندوآب انتهای خیابان شهداارومیه
59کلینیک جوان - بوکان - بلوار کردستانارومیه
60داروخانه دکتر پاپژ - بوکان خ انقلابارومیه
61داروخانه بختیاری - سلماس خ مصطفی خمینیارومیه
62داروخانه خدیوی - سلماس خ امامچهاراه قرنیارومیه
63داروخانه نعمتی - خیابان نعمتیارومیه
64مرادی - خ خان بابا خانارومیه